بایگانی برچسب: پيچ و مهره پيچ هاي غير خودكار يا ساده

پيچ و مهره پيچ هاي غير خودكار يا ساده

پيچ و مهره پيچهاي غير خودكار يا ساده

اين نوع پيچ ها براي ثابت شدن نياز به مهره دارند ياقطعه اي كه مانند مهره باشد و بتواند كار مهره را انجام دهد . معروفترين پيچ از اين نوع را ميتوان انواع پيچ هاي شش گوش ذكر كرد . همچنين پيچ هايي ديگر مثل پيچ اتاقي،, پيچ جوشي، پيچ استوانه، ,پيچ آلن و … […]