پیچ MDF 4*28

88000 تومان

تعداد پیچ در هر قراص 800 عدد
تعداد قراص در هر کارتن 18 عدد
قیمت هر قراص 88000 تومان
قیمت هر کارتن 1440000 تومان