پیچ MDF 4*50

85000 تومان

تعداد پیچ در هر قراص 500 عدد
تعداد قراص در هر کارتن 16 عدد
قیمت هر قراص 85000 تومان
قیمت هر کارتن 1360000 تومان