پیچ MDF 4*16

105000 تومان

تعداد پیچ در هر قراص 1500 عدد
تعداد قراص در هر کارتن 18 عدد
قیمت هر قراص 105000 تومان
قیمت هر کارتن 1890000 تومان