پیچ 70*6

77760 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص 144 عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن ۱۸ عدد
  • قیمت هر قراص 77760 تومان
  • قیمت هر کارتن 1088640 تومان