پیچ 70*6 sss

81000 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص 150 عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن 18 عدد
  • قیمت هر قراص تومان 81000 تومان
  • قیمت هر کارتن 1458000 تومان