پیچ 12*3

62700 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص 144 عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن 18 عدد
  • قیمت هر قراص 62700 تومان
  • قیمت هر کارتن 1128600 تومان