پیچ 12*2.5

50000 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص 144 عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن 24 عدد
  • قیمت هر قراص 55000 تومان
  • قیمت هر کارتن 1320000 تومان