پیچ 10*2

37400 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص144 عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن 32 عدد
  • قیمت هر قراص 37400 تومان
  • قیمت هر کارتن 1196800 تومان