پیچ چوب 8*1.5

23100 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص 144 عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن 48 عدد
  • قیمت هر قراص 23100 تومان
  • قیمت هر کارتن 1108800 تومان