پیچ 8*2

27500 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص 144عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن 40 عدد
  • قیمت هر قراص 27500 تومان
  • قیمت هر کارتن 1100000 تومان