پیچ نصب sss 5*40

73500 تومان

  • تعداد پیچ در هر قراص 350 عدد
  • تعداد قراص در هر کارتن 18 عدد
  • قیمت هر قراص 73500 تومان
  • قیمت هر کارتن 1323000 تومان